"TURN EXPERIENCE TO VICTORY"

เก็บภาษี E-Commerce

เก็บภาษี E-Commerce

ณกฤช เศวตนันทน์ นบ. (เกียรตินิยม) นบท. นม.
Nakrit Sawettanan ACIArb
ที่ปรึกษา www.lawyer-thailand.com

ในยุคปัจจุบันสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้สร้างความสะดวกสบายให้กับเราอย่างมาก ไม่ว่าในเรื่องของการติดต่อสื่อสารหรือการค้นหาข้อมูลและในการทำธุรกรรมที่สามารถทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และเริ่มเป็นที่แพร่หลายอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่นการใช้แอพพลิเคชั่นของธนาคารต่างๆ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Commerce ซึ่งเรียกสั้นๆ ว่า อีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) “อีคอมเมิร์ซ” นี้ก็คือการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินค้าและบริการหรือการโฆษณา การทำธุรกรรมทาง E-Commerce ทำให้ประหยัดต้นทุน เวลา และหากยิ่งแพร่หลายยิ่งทำให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าอย่างมาก เว็บไซด์ Lazada.com ก็เป็นตัวอย่างของ อีคอมเมิร์ซ อย่างหนึ่ง และเป็นที่รู้จักอย่างมาก โดยเป็นเว็บไซต์เพื่อซื้อขายและการโฆษณาผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อีคอมเมิร์ซ นี้มีสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. เป็นผู้ที่เข้ามาควบคุมดูแล เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย

ใช้ “คลาวด์” ปลอดภัยหรือไม่ ?

ใช้ “คลาวด์” ปลอดภัยหรือไม่ ?

ณกฤช เศวตนันทน์ นบ. (เกียรตินิยม) นบท. นม.
Nakrit Sawettanan ACIArb
ที่ปรึกษา www.lawyer-thailand.com

คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing ) เป็นลักษณะของระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในรูปแบบของการกระจายตามพื้นที่ต่างๆ มีการเชื่อมต่อกันเป็นระบบคลัสเตอร์ (Cluster Network) ผ่านการจัดสรรทรัพยากรด้วยเทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชั่น (Virtualization) เพื่อให้ตอบสนองงานบริการต่างๆ รองรับกับผู้ใช้งานจำนวนมากๆ คลาวด์คอมพิวติ้ง มีระบบการจัดสรรทรัพยากรหลากหลายด้านให้มีความเหมาะสมกับผู้ใช้บริการประเภทต่างๆ การเข้าใช้ระบบคลาวด์อาจเป็นการเข้าใช้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์ IT ใดๆ ก็ได้ที่สามารถต่อเข้าระบบออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตได้ คลาวด์คอมพิวติ้ง จึงไม่จำกัดสถานที่และอุปกรณ์ในการใช้งาน

LTE ล้ำหน้า ทีวีดิจิตอลล้ำยุค

LTE ล้ำหน้า ทีวีดิจิตอลล้ำยุค

ณกฤช เศวตนันทน์ นบ. (เกียรตินิยม) นบท. นม.
Nakrit Sawettanan ACIArb
ที่ปรึกษา www.lawyer-thailand.com

กระแสของการเริ่มต้นออกอากาศทีวีดิจิตอลในเดือนนี้เป็นที่พูดถึงกันมาก หลายท่านที่ยังคงสงสัยว่าจะทำอย่างไรจึงจะรับชมทีวีดิจิตอลได้นั้นก็คงหาคำตอบในเรื่องนี้ได้ไม่ยากเพราะมีผู้รู้ออกมาให้คำแนะนำในเรื่องนี้มากพอสมควร การรับชมทีวีดิจิตอลนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นการรับชมผ่านเครื่องรับโทรทัศน์ นอกจากนี้ก็ยังสามารถรับชมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์แก็ตเจ็ทไอทีต่างๆ อย่าง I-pad หรือ Taplet ได้ ในการรับชมการออกอากาศรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนนั้นจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเร็วในการรับส่งข้อมูล เช่น หากเป็น 3G ก็พอรับชมได้แต่อาจมีสะดุดบ้างหากมีใช้งานจำนวนมาก แต่หากเป็นการรับชมผ่านเทคโนโลยี 4G หรือ LTE แล้ว ผู้ชมจะสามารถรับชมได้อย่างรวดเร็วไม่มีสะดุด ในบทความฉบับนี้เราจะได้พูดถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในการรับชมรายการต่างๆ ผ่านทางเครื่องรับโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ
สมาร์ทโฟน รวมถึงเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังกัน

บรอดแบนด์สู่ชุมชน

บรอดแบนด์สู่ชุมชน

ณกฤช เศวตนันทน์ นบ. (เกียรตินิยม) นบท. นม.
Nakrit Sawettanan ACIArb
ที่ปรึกษา www.lawyer-thailand.com

ในโลกแห่งเทคโนโลยีการสื่อสาร คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารและการติดต่อระหว่างผู้คนทั่วทั้งมุมโลกเข้าหากันคืออินเทอร์เน็ต ยิ่งไปกว่านั้นอินเทอร์เน็ตธรรมดาก็คงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่นับวันจะยิ่งมากขึ้นได้ แต่สิ่งที่จะตอบสนองได้คือ “บรอดแบนด์”

ลดค่าบริการมือถือ

ลดค่าบริการมือถือ

ณกฤช เศวตนันทน์ นบ. (เกียรตินิยม) นบท. นม.
Nakrit Sawettanan ACIArb
ที่ปรึกษา www.lawyer-thailand.com

ในปัจจุบันโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้กลายเป็นปัจจัยที่ห้าในการดำรงชีวิตของคนไทยไปเสียแล้ว เพราะไม่ว่าจะมองทางไหนเราก็จะเห็นผู้คนใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่กันอย่างตลอดเวลาและไม่จำกัดแต่เพียงการใช้โทรออกหรือรับสายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการค้นหาข้อมูลต่างๆ รวมตลอดจนการติดตามความเคลื่อนไหวของเพื่อนๆ หรือสถานการณ์รอบตัวผ่านโซเชี่ยลมีเดียต่างๆ

จัดสรรเลขหมายสวย

จัดสรรเลขหมายสวย

ณกฤช เศวตนันทน์ นบ. (เกียรตินิยม) นบท. นม.
Nakrit Sawettanan ACIArb
ที่ปรึกษา www.lawyer-thailand.com

บางท่านอาจได้ยินข่าวคราวมาบ้างเรื่องที่สำนักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. จะจัดให้มีการประมูลเลขหมายสวยขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ บทความนี้จะได้กล่าวถึงรายละเอียดของเรื่องนี้